Tag Archives: خواص درمانی سنگ آکوامارین

معرفی سنگ آکوامارین یا الهه دریاها

آکوامارین

سنگ آکوامارین از دیرباز این گوهر به شجاعت و وقار شهرت داشته است. سنگ آکوامارین در عرفان از جایگاه و احترام بالایی برخوردار می‌باشد. در باورهای کهن این سنگ را مقدس می‌دانسته‌اند و در پیش گویی‌ها نیز استفاده می‌شده است. بر اساس اعتقاد رومیان باستان اگر شکل قورباغه‌ای بر روی آکوامارین حک شود، دشمنی را […]